รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
39 ม.6 ประตูน้ำพระอินทร์ ถ.พหลโยธิน   ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
เบอร์โทรศัพท์ 035-361900 เบอร์แฟกส์ 035-353450
Email : sm-school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :