ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514083
Page Views 2294505
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                           อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
 
                                             ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 
                                                 
                                            เพลงมาร์ชเสริมมิตรวิทยา
 
                                                                       ทำนอง - ดนตรี อ. ประยูร เวชชประสิทธิ์
 
                                      การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นประจักษ์
                                            ทุกคนรัก น้ำใจ ใฝ่ศึกษา
                                      เสริมมิตร นั้นประสิทธิ์ วิทยา
                                      เราถ้วนหน้า....ทุกคน-หมั่นทำความดี
                                      สีเหลือง - รุ่งเรือง , เปรื่องปราด
                                      สีแดง - องอาจดุจราชสีห์
                                      มาเถอะพวกเรา ยึดมั่น หมั่นทำความดี
                                             สามัคคี - มีวินัย - ใฝ่คุณธรรม