สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน / สีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ ภาพจับมือ  หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี  ภายในสถานศึกษา
 
 

สีประจำโรงเรียน   สี เหลือง - แดง

                 สีเหลือง    หมายถึง   ความสว่างไสว

              สีแดง       หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ชัยชนะ  รุ่งโรจน์