ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514093
Page Views 2294515
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560

( จำนวน 15 รูป / ดู 17 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

( จำนวน 18 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรรมไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 23 รูป / ดู 97 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 28 ครั้ง )
ชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2559 (รุ่น 2559)
( จำนวน 8 รูป / ดู 198 ครั้ง )
บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 16 รูป / ดู 333 ครั้ง )
กิจกรรม camping day 3 ภาษา ช่วงชั้นปฐมวัย
( จำนวน 14 รูป / ดู 258 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 151 ครั้ง )
อบจ.อยุธยาจูเนียร์ แป๊น แป๊น เกมส์ ประจำปี 2560
( จำนวน 33 รูป / ดู 325 ครั้ง )
วันรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 8 รูป / ดู 256 ครั้ง )
กิจกรรม ทำความดีเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 277 ครั้ง )