ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2561
**หมายเหตุ  กรณีผู้ปกครองซื้อชุดน้อมจิตร  ทางร้านน้อมจิตรได้ฝากใบเสร็จค่าเครื่องแบบไว้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
มารับใบเสร็จฯได้ในวันรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ ติดต่อสอบถาม โทร.0.35-361900

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 461 ครั้ง