ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หยุดวันเข้าพรรษา
- นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดวันเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
- เปิดเรียนพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,13:00   อ่าน 330 ครั้ง