ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เปิดรับสมัครแม่บ้าน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 16) 23 พ.ค. 66
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ขอเชิญชวนทุกท่านรวมพลัง พร้อมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 57) 01 พ.ค. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (อ่าน 76) 01 พ.ค. 66
แจ้งหยุดเรียนภาคฤดูร้อน (SUMMER) ช่วงเทศกาลสงกรานต์( แจ้งหยุดเพิ่มถึงวันที่ 17 เมษายน 2566) (อ่าน 124) 05 เม.ย. 66
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2566 (เด็กเก่า) (อ่าน 141) 05 เม.ย. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566 (อ่าน 99) 04 เม.ย. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 256) 28 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 343) 22 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย (อ่าน 263) 22 ก.พ. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 (อ่าน 234) 31 ม.ค. 66
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 194) 24 ม.ค. 66
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2566 (เด็กใหม่) (อ่าน 467) 19 ม.ค. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2566 (อ่าน 239) 04 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์หยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 269) 28 ธ.ค. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2565 (อ่าน 243) 02 ธ.ค. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา (อ่าน 441) 08 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 232) 03 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 199) 03 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565 (อ่าน 350) 29 ก.ย. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 2/2565 (อ่าน 492) 16 ก.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 355) 02 ก.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 363) 01 ส.ค. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 570) 02 ก.ค. 65
การดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (อ่าน 545) 25 มิ.ย. 65
แจ้งเรื่อง งดเรียนว่ายน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (อ่าน 709) 17 มิ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 725) 02 มิ.ย. 65
รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคล AIA ของครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา กรณีเกิดอุบัติเหตุ (อ่าน 688) 24 พ.ค. 65
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด 2019) มาตรการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 671) 14 พ.ค. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 2565 (ชำระวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้น อ.2-ป.6) (อ่าน 1869) 27 เม.ย. 65
การเปิดภาคเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 862) 23 มี.ค. 65
รับสมัครผู้อำนวยการและครูหลายอัตรา (อ่าน 2997) 14 มี.ค. 65
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3861) 25 ก.พ. 65
การเปิดเรียนระดับปฐมวัย (นักเรียนเก่า) (อ่าน 3694) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3840) 24 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3734) 24 ก.พ. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2565 (เด็กใหม่) (อ่าน 4096) 11 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ่าน 4241) 04 ธ.ค. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ่าน 3836) 04 ธ.ค. 64
แจ้งเรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3776) 10 พ.ย. 64
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ และครูหลายตำแหน่ง (อ่าน 4222) 29 ก.ย. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนรับเงินเยียวยา ค่าเรื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และรับนมโรงเรียน สำหรับนักเรียน ป.5 และ ป.6 (อ่าน 3777) 06 ก.ย. 64
แจ้งเรื่องการรับเงินเยียวยา เงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และรับนมโรงเรียน (อ่าน 3775) 03 ก.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่มีกำหนด (อ่าน 3756) 29 ก.ค. 64
คืนเงินค่าปรับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3772) 20 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ชลอการจัดการสอนแบบปกติ On. site (อ่าน 3717) 13 ก.ค. 64
การจัดสรรเงินส่วนต่างคืนผู้ปกครอง (อ่าน 3783) 05 ก.ค. 64
ตารางเรียน On school Line , On Hand , On Air ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (อ่าน 3828) 29 มิ.ย. 64
แจ้งเรื่องเลื่อนการจัดการสอนแบบปกติ On. Site (อ่าน 3673) 29 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3711) 09 มิ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564(ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 3680) 02 มิ.ย. 64