ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3084) 25 ธ.ค. 63
รับสมัครครู เอกภาษาอังกฤษ (ด่วน) (อ่าน 3058) 16 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 3203) 08 ธ.ค. 63
ข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 3174) 12 พ.ย. 63
รายละเอียดค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3338) 16 ต.ค. 63
ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 3170) 07 ต.ค. 63
แจ้งการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 16-18 กันยายน 2563 (อ่าน 3204) 09 ก.ย. 63
ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 3171) 08 ก.ย. 63
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 (อ่าน 3192) 10 ส.ค. 63
มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3537) 15 มิ.ย. 63
รายละเอียอค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 4200) 03 เม.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3558) 02 เม.ย. 63
งดเรียน SUMMER ภาคฤดูร้อน (อ่าน 3666) 20 มี.ค. 63
เลื่อนการเรียนเสริมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนทุกระดับชั้น (อ่าน 4318) 07 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร้ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 (อ่าน 3503) 06 มี.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3929) 29 ม.ค. 63
รายชื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์วัดความพร้อมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4134) 29 ม.ค. 63
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2563 (เด็กใหม่) (อ่าน 4738) 22 ม.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 4297) 04 ธ.ค. 62
จำหน่ายบัตรเข้างานกิจกรรมหรรษาครั้งที่ 24 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2562 นี้เท่านั้น (อ่าน 3515) 22 พ.ย. 62
แผนผังโต๊ะจีนกิจกรรมหรรษาครั้งที่ 24 (อ่าน 3566) 14 พ.ย. 62
ชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3775) 11 ต.ค. 62
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3402) 09 ส.ค. 62
ประกาศใช้หลักสูตร (อ่าน 3536) 29 ก.ค. 62
ประกาศใช้หลักสูตร ปฐมวัย (อ่าน 3578) 29 ก.ค. 62
วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หยุดวันเข้าพรรษา (อ่าน 3402) 16 ก.ค. 62
รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง!! (อ่าน 3670) 06 มิ.ย. 62
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (อ่าน 3467) 17 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3581) 07 พ.ค. 62
กิจกรรมรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 3792) 29 เม.ย. 62
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2562 (เด็กเก่า) (อ่าน 4201) 21 ก.พ. 62
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบ2 (อ่าน 4470) 29 ม.ค. 62
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 2562 (เด็กใหม่) (อ่าน 4235) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4191) 23 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4098) 23 ม.ค. 62
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4563) 08 ม.ค. 62
แผนผังโต๊ะจีนกิจกรรมหรรษา ครั้งที่ ๒๓ (อ่าน 4143) 09 พ.ย. 61
ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 3994) 17 ต.ค. 61
อัตราค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 4104) 09 ต.ค. 61
รับสมัครครู !!!! (อ่าน 4578) 02 ต.ค. 61