ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 37) 24 ม.ค. 66
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2566 (เด็กใหม่) (อ่าน 82) 19 ม.ค. 66
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2566 (อ่าน 114) 04 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์หยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 162) 28 ธ.ค. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2565 (อ่าน 133) 02 ธ.ค. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา (อ่าน 241) 08 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 138) 03 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 101) 03 พ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565 (อ่าน 250) 29 ก.ย. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 2/2565 (อ่าน 372) 16 ก.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 255) 02 ก.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 260) 01 ส.ค. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 478) 02 ก.ค. 65
การดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (อ่าน 449) 25 มิ.ย. 65
แจ้งเรื่อง งดเรียนว่ายน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (อ่าน 611) 17 มิ.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 629) 02 มิ.ย. 65
รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคล AIA ของครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา กรณีเกิดอุบัติเหตุ (อ่าน 594) 24 พ.ค. 65
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด 2019) มาตรการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 582) 14 พ.ค. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 2565 (ชำระวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้น อ.2-ป.6) (อ่าน 1373) 27 เม.ย. 65
การเปิดภาคเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 781) 23 มี.ค. 65
รับสมัครผู้อำนวยการและครูหลายอัตรา (อ่าน 2824) 14 มี.ค. 65
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3773) 25 ก.พ. 65
การเปิดเรียนระดับปฐมวัย (นักเรียนเก่า) (อ่าน 3612) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3737) 24 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3634) 24 ก.พ. 65
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2565 (เด็กใหม่) (อ่าน 4001) 11 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ่าน 4133) 04 ธ.ค. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ่าน 3756) 04 ธ.ค. 64
แจ้งเรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3684) 10 พ.ย. 64
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เปิดรับสมัครผู้อำนวยการ และครูหลายตำแหน่ง (อ่าน 4121) 29 ก.ย. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนรับเงินเยียวยา ค่าเรื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และรับนมโรงเรียน สำหรับนักเรียน ป.5 และ ป.6 (อ่าน 3685) 06 ก.ย. 64
แจ้งเรื่องการรับเงินเยียวยา เงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และรับนมโรงเรียน (อ่าน 3682) 03 ก.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่มีกำหนด (อ่าน 3668) 29 ก.ค. 64
คืนเงินค่าปรับพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3686) 20 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ชลอการจัดการสอนแบบปกติ On. site (อ่าน 3632) 13 ก.ค. 64
การจัดสรรเงินส่วนต่างคืนผู้ปกครอง (อ่าน 3709) 05 ก.ค. 64
ตารางเรียน On school Line , On Hand , On Air ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (อ่าน 3745) 29 มิ.ย. 64
แจ้งเรื่องเลื่อนการจัดการสอนแบบปกติ On. Site (อ่าน 3595) 29 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3622) 09 มิ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564(ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 3603) 02 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3660) 19 พ.ค. 64
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ได้รับใบรับรองจากกรมอนามัยว่าเป็นสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิท 19 (อ่าน 3590) 18 พ.ค. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3574) 16 พ.ค. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/1564 (อ่าน 3665) 28 เม.ย. 64
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3646) 26 เม.ย. 64
การขยายห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 - 5 (อ่าน 3735) 19 เม.ย. 64
แจ้งเรื่องเลื่อนการเรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3702) 15 เม.ย. 64
รายละเอียดค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา 1/2564 ระดับอนุบาล2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6(เด็กเก่า) ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (อ่าน 3982) 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ปีการศึกษา 25 (อ่าน 4132) 25 ก.พ. 64
รายละเอียดค่าเทอมปีการศึกษา 1/2564 (เด็กใหม่) (อ่าน 4619) 20 ม.ค. 64