ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514012
Page Views 2294431
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร พันธุโคตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรพรรณ กระแสเสน
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอนันต์สมิทธ์ เขจรนารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโยภิตา เขียวค้า
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวหิรัญญา พอกพูน
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฏศิลป์

นายธวัช บุญฟัก
ครูประจำห้องดนตรี-นาฏศิลป์

นางสาวชาริณี ขุนทรัพย์มาก
ครูประจำห้องสมุด

นางสาวพิศญกานต์ ไตรพันธุ์
ครูดนตรีไทย

นางสาวจิรภัทร เศวตอมรกุล
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)