ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514039
Page Views 2294460
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมใจ ไตรพันธ์ุ
รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณฐพร สงวนชม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิเลขา คงชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมยุรา คำก้อน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกัญญา ชาติเผือก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมัชชา หงษ์น้อย
ครูสอนวิชาพลศึกษา

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำห้องศิลปะ