ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514078
Page Views 2294500
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำห้องคหกรรม

นางสาวอัญชุลี อิ่มสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริวรรณิ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนพมาศ ดอนพล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนรินทร์ อนันตกาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูประจำห้องฟิตเนต