ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514077
Page Views 2294499
เครือข่ายผู้ปกครอง

นางธัญญ์ฐิตา ธนาชัยกุลไพศาล
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
หัวหน้าเครือข่ายผู้ปกครอง

นายณัฎฐากร อินทรลักษณ์
รองประธานเครือข่าย

นายประเสริฐ ตินธุกานนท์
กรรมการ

นายธันวา วัธนวิสูตร
กรรมการ

นายทัศวรรษ ชัยชนะ
กรรมการ

นางยุพา จันทินมาธร
กรรมการ

นางบุญเรือน ทวีกุล
กรรมการ

นางเพชรัตน์ ร่วมรัก
กรรมการ

นางมะลิ ดอนโพธิ์
กรรมการ

นางประภัสสร โรจน์ทินกร
กรรมการ

นางธิดารัตน์ นามประเส
กรรมการ

นางสาวโยธกา สิงห์ชัย
กรรมการ

นางทองเซีย เครืออุ่นเรือน
กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ ชินจักร์
กรรมการ

นางสาวนทีพร ถาวรกลัปชัย
กรรมการ

นางสาวรุ่งทิพย์ สวัสดีมงคล
กรรมการ

นางรัฐนันท์ ทับทิมโต
กรรมการ