ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514073
Page Views 2294495
งานบุคลากรโรงเรียน

นายสมชาย ชัชวาล
พนักงานธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง

นางนาง โทวรรณา
นักการ - ภารโรง

นายภูษา พลเยี้ยม
นักการ - ภารโรง

นางคนึงนิตย์ พงษ์อุดม
นักการ

นางสาวจินตนา สุขคง
นักการ - ภารโรง

นางสาวจันทร สถิตย์ดร
นักการ - ภารโรง

นางทัศนา พึ่งสงวน
หัวหน้าแม่ครัว

นางสาวบุญช่วย พุทชัง
แม่ครัว

นายปราจีน จันทร
พนักงานยานพาหนะ-งานซ่ิอมบำรุง

นายสุวัฒน์ สุวรรณารัญย์
พนักงานซ่อมบำรุง

นางสาวชนาฎา แถววงษ์
นักการภารโรง


นักการ-ภารโรง


นักการ-ภารโรง


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


ยาม


ยาม