ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514072
Page Views 2294494
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ - งานการเงิน

นางสุทิน ตันบุญคลี่
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานจัดซื้อ

นางสาวจารุดา สายคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานทะเบียน

นางสาวกาญจนา พุทธศร
ฝ่ายจัดซื้อ

นางไพบูลย์ แสงคำจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานพัสดุ,ครุภัณฑ์