ผลงานครู
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:53  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:52  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:52  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:51  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..