ผลงานครู
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:53  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:52  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:52  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:51  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..